GIA Diamond 2017


112
RMB
0.53
E
VS2
N
G
G
NONE
4.50-4.21x3.27
GIA
2145687203
77.7
85
Banner