GIA Diamond 2017


104
ROUND
1.51
I
VS1
G
EX
EX
NONE
7.14-7.15x4.69
GIA
2141220502
65.6
55
Banner