GIA Diamond 2017


99
ROUND
1.12
J
SI2
EX
VG
VG
NONE
6.68-6.69x4.10
GIA
5172222246
61.4
58
Banner