GIA Diamond 2017


91
ROUND
0.57
K
SI1
G
EX
G
STRONG
5.25-5.29x3.31
GIA
2151661143
62.7
60
Banner