GIA Diamond 2017


86
ROUND
0.48
J
VS2
G
VG
G
FAINT
4.92-4.94x3.19
GIA
2165783480
64.7
55
Banner