GIA Diamond 2017


75
ROUND
0.43
J
SI2
VG
VG
G
NONE
4.84-4.85x3.01
GIA
1156660338
62.1
56
Banner