GIA Diamond 2017


67
ROUND
0.41
G
VVS2
G
VG
F
NONE
4.82-4.89x2.92
GIA
5151420142
60.2
59
Banner