GIA Diamond 2017


65
ROUND
0.41
E
VS2
VG
VG
VG
NONE
4.80-4.84x2.94
GIA
6173195542
61
57
Banner