GIA Diamond 2017


54
ROUND
0.37
G
SI1
VG
G
VG
NONE
4.59-4.62x2.88
GIA
6173197090
62.6
56
Banner