GIA Diamond 2017


53
ROUND
0.37
E
SI2
VG
G
VG
NONE
4.67-4.71x2.81
GIA
2173337675
59.9
61
Banner