GIA Diamond 2017


52
ROUND
0.37
E
VS2
VG
EX
G
NONE
4.63-4.75x2.80
GIA
2171205931
59.6
59
Banner