GIA Diamond 2017


49
ROUND
0.36
H
SI1
VG
G
G
NONE
4.63-4.64x2.77
GIA
1156571111
59.7
63
Banner