GIA Diamond 2017


46
ROUND
0.36
E
VVS1
VG
VG
G
NONE
4.59-4.62x2.85
GIA
5171236781
61.9
57
Banner