GIA Diamond 2017


45
ROUND
0.36
E
VVS1
VG
EX
VG
MED
4.67-4.68x2.74
GIA
2151571116
58.5
63
Banner