GIA Diamond 2017


43
ROUND
0.35
I
VS1
G
VG
VG
NONE
4.48-4.49x2.78
GIA
2151571081
61.9
62
Banner