GIA Diamond 2017


40
ROUND
0.34
H
VS1
VG
G
G
NONE
4.61-4.62x2.68
GIA
6177213634
58
62
Banner