GIA Diamond 2017


37
ROUND
0.34
I
VS1
VG
G
VG
NONE
4.45-4.51x2.76
GIA
5171337762
61.5
59
Banner