GIA Diamond 2017


33
ROUND
0.34
D
SI1
VG
VG
VG
NONE
4.54-4.57x2.69
GIA
5161829613
59.1
63
Banner