GIA Diamond 2017


31
ROUND
0.33
I
SI2
VG
EX
GD
NONE
4.39-4.39x2.80
GIA
2151661135
63.7
55
Banner