GIA Diamond 2017


30
ROUND
0.33
I
VS1
VG
G
VG
NONE
4.46-4.46x2.70
GIA
1156571085
60.6
61
Banner