GIA Diamond 2017


29
ROUND
0.33
E
SI2
EX
VG
VG
NONE
4.56-4.57x2.70
GIA
2151571114
59.1
61
Banner