GIA Diamond 2017


26
ROUND
0.33
G
VS1
VG
VG
G
NONE
4.45-4.49x2.72
GIA
2175337764
60.9
57
Banner