GIA Diamond 2017


21
ROUND
0.32
E
SI2
VG
G
VG
NONE
4.48-4.51x2.67
GIA
6157660334
59.4
59
Banner