GIA Diamond 2017


19
ROUND
0.31
J
SI2
EX
VG
VG
NONE
4.33-4.37x2.69
GIA
6157661147
61.9
56
Banner