GIA Diamond 2017


18
ROUND
0.31
I
VS2
EX
VG
VG
FAINT
4.34-4.35x2.70
GIA
6157571082
62.1
57
Banner