GIA Diamond 2017


17
ROUND
0.31
I
VS1
G
G
G
NONE
4.32-4.39x2.69
GIA
2151665002
61.8
64
Banner