GIA Diamond 2017


16
ROUND
0.31
G
SI2
VG
VG
G
NONE
4.37-4.41x2.72
GIA
2175236779
61.9
58
Banner