GIA Diamond 2017


15
ROUND
0.31
G
VS1
G
VG
G
NONE
4.28-4.29x2.78
GIA
6157660335
64.9
54
Banner