GIA Diamond 2017


14
ROUND
0.31
F
VS2
VG
G
G
NONE
4.47-4.51x2.63
GIA
2165891338
58.5
62
Banner