GIA Diamond 2017


13
ROUND
0.31
F
VS1
VG
VG
G
NONE
4.38-4.42x2.67
GIA
5172197069
60.6
58
Banner