GIA Diamond 2017


11
ROUND
0.3
I
SI2
G
G
G
MED
4.18-4.21x2.74
GIA
2175213617
65.2
57
Banner