GIA Diamond 2017


9
ROUND
0.3
H
VS1
EX
VG
VG
NONE
4.33-4.35x2.65
GIA
2151571103
61.2
57
Banner