GIA Diamond 2017


3
ROUND
0.3
E
VS2
VG
VG
G
FAINT
4.36-4.39x2.60
GIA
2165119045
59.4
64
Banner