GIA Diamond 2017


2
ROUND
0.3
E
SI1
G
F
VG
NONE
4.23-4.26x2.70
GIA
1169924458
63.6
58
Banner